24 Haziran 2024
Türbeler

ŞAİR CEMALİ TÜRBESİ – KONYA EREĞLİ – KONYA

Nat-ı Şerif yazarı Şair Cemali Türbesi Namık Kemal okulunun bahçesindedir. Cemal-üd-Din Rufai adını taşıyan ve Cemali mahlasını alan bu Şair Veli Sultan Genç Osman zamanında yaşamıştır. Ölüm tarihi bilinmemektedir. Türbe Kare planlı olup üzeri beşik tonoz kubbeli kitabesiz bir türbedir.

Cemali’nin Ereğli ve İvriz’i öven 392 mısralık bir de Sitayişname’si vardır.

Şairden bir dörtlük:

Huzur-ı kalb ile eyler duayı

Edenler rüz-ü şeb hamd ü senayı

Cemali’nin dahi budur ricası

Erişe kamil insanın duası

KAYNAK: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE EREĞLİ