23 Mayıs 2024
Hanlar

PAŞA HANI (TAŞHAN) – UŞAK

Tiritoğlu Mehmet paşa tarafından 1898 yılında bir Fransız mimara yaptırılmıştır. Uşak’ın mimari güzelliğini gösteren yapılardandır. İki katlı ve taş yapıdır. Alt katta içli dışlı dükkanlar ve üst katta 30 kadar dükkan vardır. Şu anda Turizm Bakanlığı’ndan belgeli özel otel olarak hizmet vermektedir.

Genel görünüm bakımından yamuk bir plâna sahip olan yapı, avlulu ve iki katlıdır. Hanın girişi güney cephesindedir. Kapı üzerinde soyut bir yaprak motifi bulunan, çıkıntılı kilit taşı olan, basık kemerli bir yapıdır. Bunun üzerinde bir sıra taş, onun da üzerinde üçgen alınlık bulunmaktadır. Girişin iki yanında, kare kaidelere oturan köşeli, ikili plasterler, silmeli yalın başlıklarla sonlandırılmıştır. Bunların benzerleri, aynı hizada ikinci kat duvarında da yerleştirilmiştir. Bu plasterlerin arasında, basık kemerli dikdörtgen bir pencere yer almaktadır. Yapının güney cephesi tamamen düzgün kesme taşla kaplıdır. Alt katta girişin batısında beş, doğusunda da üç tane basık kemerli iki dikdörtgen pencere açılmıştır. Kemerlerin kilit taşı üzerine kenger yaprakları işlenmiştir. Aynı cephenin ikinci katında, kilit taşları yaprak motifli pencereler bulunur. Binanın batı cephesi de düzgün kesme taşla kaplanmıştır. Burada altı tane basık kemerli açıklık bulunur. Bunların kemer kilit taşlarından üç tanesinde ay-yıldız, iki tanesinde de su kabağını andıran motifler yer alır. Üst katta ise dikdörtgen şeklinde, basık kemerli yedi pencere açıklığı mevcuttur. Hanın kuzey cephesinin alt katında dört basık kemerli açıklık bulunur. İkinci katta ise dikdörtgen basık kemerli yedi pencere açıklığı olup, süslemeleri batı cephesinin üst katının motifleriyle aynıdır. Bu katın doğu kısmının üst tarafında dört küçük yuvarlak pencereye yer verilmiştir. Doğu cephesinin alt katında, üç tanesi pencere, diğerleri de geniş açıklıklar şeklinde düzenlenmiş sekiz açıklık vardır. Bunların kilit taşlarında, kuzeyden ikinci, üçüncü ve dördüncüde su kabağı; birinci ve beşincide ay-yıldız motifi bulunmaktadır. Üst katta, alt kattaki her bir açıklığın simetriği sekiz tane aynı tarz pencere açılmıştır. Bunların kilit taşlarında da farklı soyut yaprak motifleri vardır. Alt kat ve üst katın bir kısmı düzgün kesme taşla kaplıdır. Üst katın kalan bölümü ise taşla kaplı değildir. Avlunun doğusundaki duvarda, birer kapı ve penceresi olan altı dükkân bulunmaktadır. Batı tarafının ortasında bir bölüm vardır. Bunun iki yanında birer dükkân girişi bulunur. Üst kattaki mekânların önünde, her yönde revak bulunur. Bu revakları andezit sütunlar desteklemektedir. Sütunlar, yüksek kaideli, silindirik gövdeli ve dar başlıklıdır. Bu katta on dokuz oda vardır. Güneydoğu köşedeki bölüm ise dinlenme salonu olarak kullanılmaktadır.

Bir Fransız mimara yaptırılan ve inşası üç yıl süren han, günümüzde otel olarak kullanılmaktadır.

KAYNAK: KÜLTÜR PORTALI