21 Mayıs 2024
Hanlar

ÇÖLLÜOĞLU HANI – MİLAS / MUĞLA

Milas‘ın Hisarbaşı Mahallesi’nde yer alan Çöllüoğlu Hanı, bölgenin en eski yapılarından biridir. 
Abdülaziz Ağa tarafından 1719-1720 yılında yaptırılmıştır.

Belen Camisinin yanında, Milas Arastasıyla iç içedir.

Çöllüoğlu Hanı, kentin merkezinde, çevreye hakim bir noktada ve eski mimari dokunun bozulmadan korunduğu bir ortam içinde yer almaktadır.

Hanın yanında Milas Arastası yer almakta olup, Arasta’nın Hana bağlı olarak inşa edildiği düşünülmektedir. Hanın girişi kuzeyden, kemerli bir yapıdan olmaktadır.

Han, 1738 yılında Abdülaziz Ağa tarafından Ağa Camii yanında inşa ettirdiği Medreseye vakfedilmiştir. 1051 metrekarelik alan üzerine kuruludur.

Han iki katlı, avlulu ve dikdörtgen şeklindedir. Alt kat kemerli olup, üst kat bu kemerler üzerine oturmaktadır.

Yapının alt katı, Osmanlı hanlarında olduğu gibi hayvanların bağlandığı açık mekânlardan oluşmaktadır. Bunların önü sütunlarla desteklenmekte ve bunların da üzerinde üst katın sundurması oturmaktadır.

Yapı büyük ölçüde, yapılışı sırasında asıl mimari özelliğini korumaktadır.

  1719-1720 yılları arasında Abdülaziz Ağa tarafından inşa ettirilen hanın yapımında moloz taş ve devşirme taş kullanıldığı görülmektedir. Han, dikdörtgen planlı olup, iki kattan meydana gelmektedir. Hanın odaları avlunun etrafında bulunan han yapı itibariyle Osmanlı han planının örneklerinden biridir. 

Çöllüoğlu Hanı, toplamda iki kattan oluşmakta ve ortasında büyük bir avlusu bulunmaktadır. Yapıldığı dönemlerde alt katı hayvan barınağı, üst katı ise konaklama amacıyla kullanılmaktaydı. Günümüzde içerisinde bir adet restoran bulunmaktadır.

Günümüzdeki durumu:

   Milas Belediyesi tarafından Restorasyonu tamamlanan Çöllüoğlu Hanı’nın ne şekilde kullanılacağına ilişkin kurulan komisyon çalışmalarını tamamladı.

Han içerisinde alt katta bir adet restaurant bölümü, bir tanesi idari bina olmak üzere 15 adet dükkân, Üst katta ise bir tanesi şark odası olmak üzere 26 adet odanın olduğunu, odaların metre karelerinin 13 ila 16 metreden oluştuğunu bilgileri aktarıldı.

Başkan Tokat; Üst katların konaklama amacı ile düzenlendiğini ama metre karelerinin küçük olmasından dolayı Kurula tadilat projesi sunularak kullanım amacı değişikliği yapıldığını, buraların ticari ve Sosyal aktivite amaçlı kullanılmasının daha uygun olduğunu belirtti.

Üst katlar için birçok Sivil Toplum Kuruluşlarından talepler aldıklarını ancak STK lar tarafından bu dükkânların her zaman açık tutulmayacağı için işlevsizlik ve hareketsizlik oluşturacağından başka amaçlar için kullanılmasının daha iyi olacağını aktardı.

Başkan Tokat ayrıca üst katlardaki 10 adet odanın Kent Müzesi, bir odanın Meslek Yüksek Okuluna tahsisini, diğer odaların ise sosyal aktivite amaçlı özellikle de yöresel ürünlerin sergileneceği dükkânlar olarak kullanmayı düşündüklerini söyledi.

    Milas Belediyesi KUDEB birimi sorumlusu, buranın Arasta ile birlikte 267 adet dükkandan oluşan ticari bir kompleks olduğunu, Milas’a gelen yerli ve yabancı turistlerin alış verişlerinin Çöllüoğlu hanından başlatarak Arasta’da bulunan dükkanlara oradan da ilçenin merkezine yaymayı düşündüklerini söyledi.

Kaynak: Milas Belediyesi

Fotoğraflar: Mustafa Gürelli