23 Temmuz 2024
Türbeler

KASIMPAŞA TÜRBESİ – MENEMEN / İZMİR

İzmir ili Menemen ilçesi, Kasımpaşa Mahallesinde, Kasımpaşa Camisinin güneydoğu kenarında bulunan bu türbenin tam olarak okunamayan kitabesinden Abdullah oğlu Ali Ağa tarafından 1406 yılında yaptırıldığı sanılmaktadır. Türbenin Kasım Paşa ile oğluna ait olduğu söylenmekle beraber bu iddia kesin değildir. Bunun yanı sıra bir başka söylentiye göre de türbede Girit Savaşı sırasında başarı gösteren bir asker için Kasım Paşa tarafından 1407 yılında yaptırılmış olduğudur.