21 Haziran 2024
Türbeler

KADINCIK ANA (AYNİ ANA) TÜRBESİ – SEYYİT BATTAL GAZİ KÜLLİYESİ / ESKİŞEHİR

Kadıncık Ana (Ayni Ana) Türbesi, Selçuklu dönemine ait olduğu kabul edilen bir diğer yapıdır. Batı cephesinden Ümmühan Hatun Türbesi’ne, güney cephesinden medreseye bitişik olarak inşa edilmiş dikdörtgen planlı, içten tonoz, dıştan çatı örtülü, tek katlı küçük bir yapıdır. Doğu cephesinde üzerinde “Ayni Ana” yazısı bulunan basık kemerli bir kapı, batı cephesinde Ümmühan Hatun Türbesi’ne açılan sivri kemerli bir pencere bulunmaktadır.

Seyyit Battal Gazi’nin kabrini buldurup, ilk türbe ve camiyi yaptıran Ümmühan Hatun’un hizmetinde bulunan bilge bir hanımdır. Türbe ve caminin yapılmasında onun da emeği vardır. Vasiyeti üzerine buraya defnedilmiştir.

KAYNAK: TDV İSLAM ANSİKLOPEDİSİ