21 Mayıs 2024
Türbeler

REVAK SULTAN TÜRBESİ – MANİSA

Türbe, Çaybaşı Mahallesi’ndedir. Yapı H. 773/ M. 1371 tarihli vakfiyesine göre tarihlendirilmektedir. Vakfiyesinden anlaşıldığı üzere türbeye bitişik olarak Halveti Tarikatı’nın tekkesi bulunmaktadır. H. 956/M. 1549 senesinde türbenin yanındaki zaviye harap olmuş ve bu tarihten sonra türbe onarımdan geçmiştir. Vakfiyesinden anlaşıldığına göre türbenin yakınlarındaki köylerden araziler bağışlanmıştır. Günümüzde ziyarete açık olan türbe, kare planlı, üzeri sekizgen konik külahla örtülüdür.

KAYNAK: SARUHAN VAKIFLARI (HANİFİ ERKUL)