12 Nisan 2024
Türbeler

SARUHAN BEY TÜRBESİ – MANİSA

Saruhan Bey (1270 – 1345 ) Saruhanoğulları beyliğinin kurucusudur. Horosan doğumlu olup, Anadolu Selçukluları hizmetinden sonra Batı Anadolu, Ege denizi ve Adalar üzerinde egemenlik kuran Türk beylerindendir. Manisa’yı 1313 tarihinde fethetmiş; 1345 yılında vefat etmiştir.

Bizans döneminin önemli bir merkezi olan Manisa, Saruhan Bey tarafından fethedilerek beylik merkezi haline getirilmiştir. Fetih gününün 1313 yılının Regaip Kandili’ne tesadüf etmesi nedeniyle, o günden günümüze Regaip Kandili ile Manisa’nın fethinin birlikte kutlanması gelenek haline gelmiştir. Tonozlu girişi ile yöreye has bir plan tipinin ilk örneklerinden olan Saruhan Bey’in Türbesi Muradiye Camisinin batısında, Saruhan parkının içindedir. Binanın duvarları bir metreden kalın, değişik pencere yapısına sahip, tek katlı bir binadır. Türbenin içinde her hangi bir yazıt yoktur. Sandukası korunmuştur, kuzeye açılan kapısının sol Tarafında, dışarıda eski türbedarlardan birisinin mezarı vardır. Parkın içindeki Saruhan beyin heykeli, Manisa belediyesi tarafından yaptırılmış.

KAYNAK: TARİH KÜLTÜR MERKEZİ