2 Mart 2024
Türbeler

HACI SEYYİD/SIDDİ AHMET/NAİB EŞREF/ HACI GAZEZ TÜRBESİ – DİVRİĞİ – SİVAS

Yukarı Çarşı’nın son arastası ile Gariplik Mezarlığı arasındadır. Yanlış bir adlandırma ile Naib Eşref Türbesi deniliyorsa da belgeler, Seyyid Ahmed bin el-hac Ömer adında bir hacibin türbesi olduğunu gösteriyor.

Kitabesi okunamayacak durumdadır; ancak ‘’1291 Naib Eşref ‘’ tarih ve ismi okunabilmektedir.

Çarşı içinde, dükkânlarla çevrili iken 1988 de Divriği Belediyesi tarafından ortaya çıkarılmıştır. Oturtmalık üstünde yükselen kesme taş örgülü gövde içeride de sekizgen planlıdır. Sekizgenin bir kenarı 2.10 m dir. Taban döşemesi topraktır. Ortada sandukası bulunmaktadır. Sekizgen gövde üzerine yine sekiz dilimli bir kubbe örtmektedir. Gövdenin batı yönünde bir pencere açılmıştır. Kümbete kuzey yönündeki bir kapı ile girilmektedir. Sekizgen gövde geleneği bu kümbette de sürdüğü görülmektedir. Mihrabı olmayan yapı tek katlıdır. Batı yönündeki pencere üzerinde girift kitabesi mevcuttur.

Sekizgen piramit bir külahı vardır. Özgün denebilecek kadar eski ve iyi korunmuş ahşap kapısı dikkat çekicidir.

KAYNAK: KÜLTÜR PORTALI