21 Haziran 2024
Camiler

MOLLA ŞABAN CAMİ – MANİSA

Molla Şaban Cami Yapının XVI. yüzyılda inşa edildiği sanılmaktadır.

Molla Şaban’ın tarihi kişiliği hakkında yeterli bilgi yoktur. Baninin, XVI. yüzyılda Manisa’da kadılık yapmış bir kişi olduğu kabul edilmektedir. Mektebin yanında bir de camisinin bulunduğu bilinmekle birlikte, bu yapı günümüze ulaşamamıştır.

Eser doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı bir yapıdır. Dikdörtgen planlı hacim, bir duvarla kare planlı iki mekâna ayrılmıştır. Bu mekânlar pandantif geçişli ve kiremitle kaplı birer kubbeyle örtülüdür. Batıdaki mekân, güney cephesindeki tuğla örgülü, geniş bir sivri kemerle dışarıya açılmaktadır. Beden duvarları sıvalı olan yapı, alt ve üst sıralara açılmış pencereler vasıtasıyla aydınlanmaktadır.

KAYNAK: MANİSA KÜLTÜR VARLIKLARI