14 Haziran 2024
Camiler

BEHZAD CAMİİ – TOKAT

Tokat merkezde, şehri boydan boya geçen Behzad deresi kenarında yer alan bu cami 1535 yılında Hacı Behzad-ı veli adındaki bir kişi tarafından yaptırılmıştır. Kesme taştan kare planlı ve tek kubbelidir. Ön tarafındaki iki katlı son cemaat yeri sultan II. Abdulhamid devrinde eklenmiştir. Kesme taştan tek şerefeli bir minaresi vardır.  İlk kitabenin altında kapı lentosunun üzerinde üç kıta halindeki şiir şeklindeki kitabede caminin II. Abdulhamid döneminde halk tarafından genişletildiği yazmaktadır. Duvarlar ve pencereler dikkatli incelendiğinde kubbe ile örtülen kısım ile tonoz ile örtülü kısım arasında duvar örgüsünde ve tuğla pencere kemerleri arasında farklar olduğu görülmektedir.

Caminin banisi olan Behzad – ı veli’nin kabri de güney tarafındaki bahçede yer almaktadır.

1902 yılında güney tarafına yapılmış olan saat kulesiyle birlikte güzel bir görünüş sergiler.

Yan taraftaki tamir kitabesinde şöyle yazıyor:

1324 senesi Haziranının 12. Günü zeminden üç buçuk arşın irtifaında zuhura gelen seylab işbu camii şerifi kısmen tahrib etmesiyle Tokadi Ahmet Lütfü Paşa Hazretleri tamir ettirmiştir.

İç kapı girişi üstündeki şiir şeklindeki yazı ise:

Talibi hayrat olan ihvanı iane eyledi

Eylediler tevsii ve sair işte oldu bi nazir

Zannedersin beş adet tarihi mükemmel ey raşid

Et ibadet kıl namazı çün ola kalbin Münir..

KAYNAK: TOKAT KÜLTÜR ve TURİZM

FOTOĞRAFLAR: MUSTAFA GÜRELLİ