23 Mayıs 2024
Türbeler

EVLİYABAŞI TÜRBESİ – BADEMLİ – ÖDEMİŞ / İZMİR

Türbe Ödemiş ‘in Bademli Beldesinde “Evliyabaşı” denilen yerde beş adet mezar bulunmaktadır . Birinin sahibi bilinmemektedir; fakat diğerleri Hacı Gamış, Derviş Mehmed, Hacı Bilal ve Derviş Mehmed oğlu Nuri’ye aittir. Söylentiye göre bu mezarlar; yaklaşık 650 yıl önce, Potamia Bizans’ın elindeyken buraya gelen beş Türk yiğidi için yapılmıştır. Mezar taşları Bizans karakterlidir. Ayrıca bir ibadethanesi olan türbe, 31.11.1998 tarihli ve 7624 sayılı karar ile İzmir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından “taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edilmiştir. Bademli Belediyesi’nin katkılarıyla 25.08.2008’de restorasyonu tamamlanmıştır .(Yavuz, 2009, s.59).