15 Temmuz 2024
Türbeler

PİR-İ SAMİ (HACI MUHAMMED SAMİ) EFENDİ TÜRBESİ – ERZİNCAN

Erzincan İli Şeyh Sami Hz. (Muhammed Sami Erzincani) Türbesi, Eski Erzincan’da, Terzi Baba Mezarlığı’na giden yol üzerindeki dergahının bulunduğu mezarlıktadır. (d.1848 / ö.1912)
Son asırda Anadolu’da yetişmiş velilerdendir. Pir-i Samî diye de bilinir. Babası Erzincan’ın meşhur Kırtıloğulları sülalesinden İbrahim Efendidir. 1264 (m.1848) yılında Erzincan’da doğdu. 1330 (m.1912) yılında yine Erzincan’da vefat etti. Kabri, Eski Erzincan’da, Terzi Baba Mezarlığı’na giden yol üze­rindeki dergâhının bulunduğu mezarlıktadır. İlim tahsiline memleketinde başladı. Daha da yükselmek için İstanbul’a gelip Fatih Medresesi’nde tahsilde bulundu. İcazetini alıp tekrar Erzincan’a döndü. Cami-i Kebir’de vaazda bulundu. Hınıs ve Erzurum rüşdiyelerinde dört yıl muallimlik yaptı. Bitlis ilinin Nurşin köyünde bulunan Abdurrahman Tâğî Hazretleri’ne intisap etti. İki yıl hizmetten sonra kendisine hilafet vererek Erzincan’a gön­derdi. Onun iki yıl gibi kısa bir zamanda hilafet alması, Abdurrahman Tâğî Hazretleri’nin diğer müridleri arasında intikal edince şöyle dedi: “Hacı Samî Efendi’nin hocaları, lambasının şişesine gazını koymuş, fiti­lini takmış, bize yalnız bir kibrit çakmak vazifesi kalmıştı. Biz de onu yaptık.” Hacı Muhammed Samî Efendi, hilafet aldıktan sonra önce köyüne geldi. Daha sonra babasından da izin alarak Erzincan’a geldi. Burada irşad hizmetle­rini sürdürdü. Geriye altı erkek iki kız evlat bırakarak 1330 (m.1912) yılında ahirete yürüdü. Kendisinden sonra irşad görevini, halifelerinden Beşir Efendi sürdürmüştür.

KAYNAK: EVLİYALARIMIZ. COM