14 Temmuz 2024
Türbeler

DEVRAN DEDE TÜRBESİ – EĞİRDİR / ISPARTA

 Eğirdir Kalesi’nin iç kısmında kaleye bitişik bulunan bu türbenin kentin kurucusu Dündar Bey’in mezarı olduğu söyleniyor…

    Türbesi kale kapısının iç tarafında, güneyindedir. Önceden ahşap bir türbesi vardı. 1970 lerde mahallenin ve saygı duyanların desteğiyle bugünkü türbe yapılmıştır. Herhangi bir tarihi kayıta rastlanmamıştır. Karçınzade Süleyman Şükrü ondan “Arap Dede” diye söz eder. Hatta Dündar’ın Devran’a  dönüşebileceğinden hareketle Dündar Bey’in türbesi de olabileceği düşünülmüştür. “Dede” lakabını daha çok Mevleviler kullandığına göre, acaba Mevlevi ile ilgisi olabilir mi sorusu akla geliyor. Kale mahallesinde oturanların inancı ise o kişinin kalenin güney duvarını delerek “Çarna” denilen yerden girip  kalenin fethedilmesini sağlayan kişi olduğudur.

KAYNAK. EĞİRDİR ANSİKLOPEDİSİ