20 Haziran 2024
Türbeler

AFLAK BABA TÜRBESİ – KIRŞEHİR

      Kırşehir’in Mucur ilçesine bağlı Altınyazı (Aflak) köyünde yer almaktadır. Tek katlı kümbet, güneyden kuzeye doğru inen bir yamaçta bulunmaktadır.

     Aflak Baba, halktan bir derviş veya dinsel yönü ağır basan tarikat ehlidir. Bu nedenle anısını yaşatmak için ölümünden kısa bir süre sonra, belki de ekonomik nedenlerle çok sade ve ufak boyutlu kümbetler örnek alınarak, XIV.yüzyılın ilk çeyreğinde, Aflak Baba Türbesi’nin yapılmış olduğu düşünülmektedir.

   1968 yılına kadar moloz taş yığıntısı ve sandukadan ibaret olan Aflak Baba Türbesi, aynı yıl Selçuklu kümbet mimarisine uygun olarak yeniden yaptırılmıştır. Kare planlı ve taştan yapılan türbe, köşe pahlarıyla sekizgene dönüşerek, en üstte de külahla örtülmüştür.

   Türbeye, doğu yönünden tek parçalı söveli bir kapıdan girilmektedir. Kesme taştan inşa edilen türbe, içten kubbe ile örtülüdür.

   Türbenin içerisinde bir mezar taşı bulunmaktadır. Mezar taşının şahidesi, sivri kemer çerçeve ile biter. Ayak ucu ise daha prizmaldır. Şahidenin gövdesini bir yazı kuşağı dolanmaktadır.

   Okunuşu: Ve uhra tuhıbbuneha nasrun minallahi ve fethun garîbun ve beşşiril’mu’minine.(Saff Sûresi 13. ayet)

   Anlamı: “Seveceğiniz başka bir kazanç daha var: Allah’tan bir yardım ve yakın bir fetih (Mekke’nin fethi) (Ey Muhammed!) Mü’minleri müjdele!”

KAYNAK: MUTLUKİRSEHİR@GMAİL.COM