14 Haziran 2024
Türbeler

AHİ İZZETTİN SULTAN TÜRBESİ – KÜTAHYA

Kütahya’nın Maruf Mahallesi’nde İshak Fakih Camii’nin batısında Hisarlı Ahmet Caddesi’nde yol üstünde yüksekçe bir yerdedir. Ahi şeyhlerinden.

Türbe yüksekçe bir mahalde, caddeye bakan iki penceresi vardır. Merkadin başucunda Ya Hay, Ya gâni 29-1071 yazılıdır. Kitabe kırıktır. Evvelce türbeye bitişiğindeki evden girilirmiş.

Hicri 1071 yılında vefat etmiştir. 17. yüzyılda yaşamış olan bu zat aynı zamanda Mevlevî tarikatına mensup olup, Mevlevihâne’de sohbetlere katılmıştır. Yakup Çelebi imaretinin, aşçılığını yaptığı rivayet edilmektedir.

Kaynak: Wikipedia