12 Nisan 2024
Türbeler

ALİHAN TÜRBESİ – TİRE / İZMİR

İzmir ili Tire ilçesinde Yeni Cami’nin güneyindeki dar bir sokak içerisinde bulunan bu türbe iki katlı bir ev görünümündedir. Türbe içerisindeki mezar taşları dikkate alındığında h.730 (1330) tarihinde yapıldığı sanılmaktadır. Türbe Aydınoğulları ile Horasan’dan gelen Alihan Baba’ya aittir. Evliya Çelebi’ye göre Alihan Baba Tire ve çevresinde bazı yapılar ile vakıflar yapmıştır.
Türbe moloz taştan dikdörtgen planlı olarak yapılmıştır. Türbe mimarisine benzemeyen ilginç bir yapı şekli bulunmaktadır. Dikdörtgen planlı türbenin bir bölümü sekizgen kasnaklı bir kubbe ile örtülmüştür. Yuvarlak kemerli girişten sonra üst kata çıkışı sağlayan bir açıklık ve dört basamaklı bir merdiven bulunmaktadır. Bu bölüm kare planlı olup, üzeri kubbelidir. Sandukaların bulunduğu bölümün altında bir de mumyalık kısmı vardır. Mumyalık kısmı 3.55×6.08 m. ölçüsünde dikdörtgen planlı ve üzeri tonozla örtülüdür.
Mumyalık kısmında bulunan mezarın baş ve ayak taşlarına Arapça ve Farsça kitabeler yazılmıştır. Ancak bunlar badanalandığı için okunamamıştır