21 Haziran 2024
Türbeler

ACEM BABA TÜRBESİ – SİMAV / KÜTAHYA

Esas ismi Abdi-lillahi Kezberi olan memleketi Acemistan (İran) Kum kentinden 1200 yıllarında Simav’a gelip yerleşmiş olan Şazeli tarikat şeyhlerindendir.
Simav Dağı’nın eteklerinde Simav’a hâkim bir tepede mezarı bulunan Şeyh Abdurrahman-ı Kezberi – kuddise sirruh – hazretlerine Acem Baba denmektedir.

Bununla ilgili daha fazla bilgi bulamadık.

Türbe kitabesinde şöyle yazmaktadır:

İsmi: Abdi-lillahi Kezberi

Acemistan (İran)’ın Kum Kentinden M 1200 yıllarında Simav’a gelmiştir. Şazeli Tarikatı Şeyhlerindendir, Halidi Bağdadi’nin zahiri hocalarından Abdurrahman Kezberi’nın babasıdır.

Kaynak: Simav info

Fotoğraflar: Mustafa Gürelli