21 Mayıs 2024
Su Kemerleri

SU KEMERLERİ – ESKİ GEDİZ – KÜTAHYA

Su Kemeri: 9A Envanter Numaralı su kemeri, su yolu ve su deposu, Camikebir Mahallesi, Kemer Caddesi, 19 L I Pafta’dadır. Yapılar, 02.07.1992/2581 tarih ve karar ile tescil edilmiştir.

Kaynaklarda, su kemerinin Ahmet Tevfik adlı bir müfettişin kasabadaki su sıkıntısını padişaha arz etmesi üzerine inşa edildiği belirtilmektedir. Bu su kemeri ve yolu ile Salur suyu, Cami kebir (Uluoymak) mahallesindeki meydan çeşmelerine verilmiştir. 1832 yılında Gediz’e gelen C. Texier, şehrin sağ tarafına hakim iki yüksek kaya arasında bir kemer bulunduğundan bahsetmektedir. Su kemeri 1800’e tarihlendirilmektedir.

Üç kemer gözlü su kemeri, Gediz Çayı’nın Gediz Kayası Kanyonu’nu geçip şelale oluşturduğu noktadadır. Moloz ve kabayonu taşlarla inşa edilen kemerlerin formu yapılan onarımlarla bozulmuştur. Üzerine yapılan korkuluklar metal çubuklarla birbiri ile ilişkilendirilmiştir. Yapının inşa kitabesi yoktur. Yukarıda da belirtildiği gibi kaynaklardaki verilerle (Pınar, 2004: 84-85) Osmanlı dönemine (19. yüzyıl başı) tarihlenmektedir. Su kemerinin alt kotunda yer alan su deposu da dikdörtgen planlı ve düz tavan ile örtülüdür.

Kaynak: ESKİGEDİZ’DE (KÜTAHYA) SU MİMARİSİ ( Türkan Acar )