24 Mayıs 2024
Su Kemerleri

BİZANS SU KEMERLERİ – SELÇUK / İZMİR

St. Jean (Aziz Yuhanna) Takip Kapısının doğusundan başlayıp ilçe içinde ve özellikle istasyon çevresinde sağlam olarak kalmış olan Bizans sukemerleri, Şirince Boğazında devam etmekte ve kuzeye doğru yönelmektedir. Bunlar, Belevi ile Selçuk arasındaki Pranga mevkii doğusundaki su kaynaklarından sağlanan içme suyunu, Selçuk Ayasuluk Tepesindeki Bizans dönemi yerleşimine ve Ortaçağın Hac merkezi olan St. Jean Kilisesine ulaştırıyordu. İstasyon çevresinde 15 m. yükseklikte sağlam kalabilen su kemerlerinin ayaklarında, Efes ve Artemisiondan getirilen devşirme mermer bloklar, düzeltilerek kullanılmıştır. Bunlar arasındaki Arkaik döneme ait İon sütun başlıkları önemlidir (Selçuk Efes Müzesi, Büyük Avlu). Üstteki kemerlerde ise tuğla kullanılmıştır. Su kemerlerinin Ayasuluk Tepesine ulaştığı yerde (Takip Kapısının doğu kısmında), büyük boyutlu bir su deposu veya sarnıcı son yıllarda kazılarak ortaya çıkarılmış ve restore edilmiştir. Kemerli ve tonozlu bir üstyapıya sahip olan su deposunda da Efes’ten getirilmiş yivli sütunlar ve is 2. yy ortasına ait Kompozit düzenli sütun başlıkları kullanılmıştır.