14 Temmuz 2024
Özel Mekanlar

ULAMIŞ KÖYÜ SİBYAN MEKTEBİ – SEFERİHİSAR / İZMİR

cami ile beraber yapıldığı sanılmaktadır. Envanter kayıtlarındaki bilgilerden Cami’yi H. 1233 ; yaptıran Mustafa A. İsimli kişi okulu da yaptırdığı sanılmaktadır. İki büyük ana kısımdan oluşan yapının içindeki hücreler sağlamlığını korumaktadır. Destek payelerinde devşirme malzemeler hala sağlamdır.
Yakın bir zamana kadar okul olarak kullanılmış olan yapı bakımsızlıktan yıkılmak üzeredir. Kullanılamayan yapı yerine hemen yanına kuran kursu diye yeni bir bina yapılmıştır.