17 Nisan 2024
Özel Mekanlar

KAMİL ERGEN EVİ – BUCA / İZMİR

Sahipleri: Ergen (Türk)

Yapım: 1934

Günümüzde: Sağlam ancak kullanılmıyor

   Mimarı Mustafa Evren Bey olan ev, 1903 senesinde eczacı Kamil Ergen tarafından yaptırılmıştır. Buca’nın en eski ikinci eczanesinin sahibi olan Kamil Ergen’in evinin altında eczane bulunmaktaydı.

KAMİL ERGEN

   Eczaneci. 1903’te doğmuş. Ailesini Balkan Savaşı dolayısıyla Bulgaristan’dan Selanik’e naklediyorlar. İlkokulu orada okuyor. Birinci Dünya Savaşı’nda İstanbul’a geliyorlar. Askeri Eczacı Mektebi’nden mezun oluyor. Gevgili Ahmet Efendi aracılığıyla İzmir’e geliyorlar. 1925’te terzi Bekir Eronat’ın akrabası ile evlenip Buca’ya yerleşiyor. Önce Mithat Şükrü Bleda’nın evinin altındaki eczaneyi işletiyor. 1934’te aynı cadde üzerinde evini yaptırıyor. Mimarı Mustafa Evren Bey. Kalfası Kadri ve işçiler ise daha önce Buca’ya gelip yerleşmiş Rumeli göçmenleri.

    Kamil Ergen’e göre Sultan Abdülaziz Buca’ya geldiğinde Ispartalıyan’ın konağında misafir edildi. Hasanağa’ya bakan arka kapısı, sultanın girişinden sonra hürmeten kapatıldı ve bir daha kullanılmadı. İstirdatta konak yağma edildi. Kançeşme-Buca karayolunu yaptıran Ispartalıyan’dır. Buca’da iki Russo vardı. Biri Türkleri sevmeyen Gabriel Russo, İtalyan’dı. Diğeri Marcel Russo, Fransız’dı. Buca’ya geldiklerinde Forbes Köşkü’nde oturuyordu. De Jongh Köşkü’nde Parker ya da Barker isminde bir Frenk oturuyordu. Sonra Kont Aliberti oturdu. 81’nci sokaktaki tarihi yapı Manol Hotel idi. Kamil Ergen bir ara burada kendisi oturdu. İzmir milli kütüphanesi ve Elhamra sineması mimarı ünlü mimar Tahsin Sermet Bey ve ailesi 1930’larda Buca Dutlu sokakta oturdular.

Kaynak: Atalarımızın Toprakları