5 Mart 2024
Özel Mekanlar

MİRALAY ŞERİFBEY KONAĞI (Sakarya İlköğretim Okulu) –YOZGAT

1890’lı yıllarda Yozgat’ta alay komutanı olarak görev yapan Miralay Şerif Bey tarafından yaptırılmış, Hükümet konağı arkasında Üç katlı bir binadır. Köşelerde kesme taş, duvarlarda moloz taş kullanılmıştır. Bina iki katlı olup, kat yükseklikleri taş silmelerle belirlenmiştir. Giriş güneyden sağlanmış olup, kapı kanatları ahşaptır. Birinci kat kesme sarı taştan yapılmıştır. İkinci kat ahşap dikmeler arasına helik taş dolgu şeklinde inşa edilmiştir. Giriş cephesinde ise yuvarlak kemerli dokuz adet pencere yer almıştır. Üst katta da yine kemerli dokuz adet pencere bulunmaktadır. Pencere çerçeveleri taş silmelidir. Binanın doğu cephesinde yuvarlak kemer üzerine oturtulmuş konsollu cumba mevcuttur. Kemer üzerinde rozet motifleri vardır. Bina Halen Milli Eğitim Bakanlığınca okul olarak kullanılmaktadır. Atatürk’ün Yozgat İline teşriflerinde ikamet ettiği bir konaktır.

KAYNAK: YOZGAT KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ