24 Mayıs 2024
Özel Mekanlar

TEPEBOZ (YENİ LİMAN) – KARABURUN / İZMİR

Karaburun İlçe Merkezine Uzaklığı 8 km. ve Nüfusu 357 kişi olan bir liman yerleşim yeridir. 
Tepeboz ve Yeniliman, geçmişte neredeyse sadece yabancıların yaşadıkları yerleşim yerlerindendir. Türklere ait kayıtlara da rastlanmakla birlikte sayısı çok azdır. Özellikle Yeniliman’ ın bir iskeleye sahip olması nedeniyle, önemli bir ticaret merkezi olduğu bilinmektedir.
Eski nüfusuyla ilgili bilgiler azdır. Ancak 1923 yılında 19 hane olarak kayıtlarda yer alan köy, 1926 kayıtlarında 3 hane ve 15 kişi olarak gösterilmektedir. Bu da mübadele ile yaşanan göçler ile açıklanabilir. 1935 kayıtları ise köy nüfusunun 123 kişi olduğu şeklindedir. 
Tepeboz köyü bugün tarihi dokusu ve restore edilmiş taş evleriyle, geçmişi çok iyi yansıtmaktadır. Köy içinde bir cami ile çok güzel bir çeşme vardır. Yeniliman’ da ise denize girmeye çok elverişli bir plaj, balıkçı barınağı ve gene tarihi evler yer almaktadır