14 Temmuz 2024
Özel Mekanlar

BEYŞEHİR GÖLÜ MİLLİ PARKI – BEYŞEHİR – KONYA

Bünyesinde sulak alanlar, adalar, ormanlar ve farklı ekosistemler barındıran, hayati öneme sahip Beyşehir Gölü ve yakın çevresi ülkemize has (endemik) pek çok bitki ve hayvan türüne de ev sahipliği yapmaktadır. Milli Park sınırları içinde 85 familya, 305 cins, 545 tür, 140 alt tür ve 54 varyete yer almaktadır. Milli Park alanı içinde bulunan 560 taksonun 88’i endemiktir. Lübnan Sediri, Adi Ardıç, Katran Ardıcı, Göknar, Karaçam, Kermes Meşesi, Dişbudak, Ceviz,Karadut, Erkek Eğreltiotu, Dağ Lalesi, Haşhaş, Boyacı Kökü, Adaçayı, Kardelen, Sıklamen ve Sarıkokulu milli parkta ve yakın çevresinde yayılış gösteren bazı önemli bitki türleridir. Biyoçeşitlilik bakımından ülkemizdeki diğer göller ile karşılaştırıldığında, Beyşehir Gölü’nün zengin bir balık faunasına sahip olduğu söylenebilir. 1980’li yılların başlarına kadar yaşayan balıklar; Sazan, Akbalık (Tatlı Su Kefali), Gökçe, Kızılca, Sıraz, Yağ Balığı, Yılan Balığı, Kaya Balığı ve Kerevit iken, 1980’li yıllardan günümüze kadarki zamanda bulunan türler ise Sazan, Levrek (Dişli Balık), Sudak, Kadife, gümüş, gümüşi havuz balığı ve Çin Sazanı’dır. Bu türlerden sudak, kadife gümüş ve gümüşi havuz balıkları, göle sonradan aşılanan balık türleridir. Bununla birlikte gölde endemik 9 iç su balığı türü daha var. Bunların 5 tanesi dünya üzerinde sadece Beyşehir Gölü’nde bulunuyor.
KAYNAK: KONYA KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ