21 Haziran 2024
Özel Mekanlar

MEVLEVİHANE – TİRE / İZMİR

Tire Mevlevihanesi olarak ünlenen kurum, Beylikler devrinden Cumhuriyet’e kadar çalışmıştır.
Tire’nin Aydınoğlu Caddesi ile Uzun İrim caddelerinin kesiştiği noktada bulunmaktadır. Son şeyhi Hayrullah Efendidir. Hayrullah Efendi’nin Galata Mevlevihane’sinde yer alan mühründe “ Hayrullah Baba “ ünvanıyla Tire Mevlevihane şeyhi olarak kaydedilmektedir.
I. Dünya Savaşında Filistin Cephesinde Mevlevi alayının başında görev yapmıştır. İki kız babası olan Hayrullah Efendi, Mevlevihane’nin 1916 yangınında yanmasından sonra İzmir’e taşınmış, Mevlevihane’nin yeniden inşası ile birlikte tekrar Tire’ye dönüp şeyhliğe devam etmiştir.
Mevlevihane 40 yıl önce yıkılarak, arsası üzerine konutlar inşa edilmiştir.
Kaynak: A. Munis Armağan ( Tire Ansiklopedisi )