20 Mayıs 2024
Özel Mekanlar

LÜTFİ PAŞA İMARETİ – TİRE / İZMİR

Tire ilçesinde Paşa camisinin güney batısında yer almaktadır. Vakfiyeye göre, üst örtüleri kapalı idi. Mutfak ve fırını ile bir bütünlük taşıyan aşevi, hem Dar-üş şifahane hem medrese için hizmet veren bir kurumdu. Gelir kaynakları zenginliğine sahip imaret, bina yapısı genişliği ve ayrıntıları ile ne denli dikkatle ele alındığını göstermektedir. Ancak 1838 yılı külliyeye dönük gelir gider kalemlerinde yer almayışı, XIX. Yy.da çalışmadığı anlamı çıkmaktadır. İmaretin hangi yıllara kadar çalıştığı ise bilinmiyor. 
Girişi kuzeyden olan imaret binası iki bölümden oluşmaktadır. Daha alçak kubbeli giriş bölümü, sekizgen kasnağa oturan derin kubbeli ana mekana açılmaktadır. Kubbeler kiremitle örtülüdür. İmaret binası günümüzde işyeri olarak kullanılmaktadır.
KAYNAK: A. MUNİS ARMAĞAN