20 Haziran 2024
Özel Mekanlar

KÜTAHYA MESLEK LİSESİ – KÜTAHYA

Kütahya Lisesi’nin temeli idadi mülki olarak 1884 tarihinde atılmıştır. Okul 1890 tarihinde öğretime açılmıştır. Okul, 1893-1894 öğretim yılında 4’ten 5’e geçenlerle beraber Beş Yıllıklı Liva İdadisi olarak eğitime açılmıştır. Kütahya İdadisi 1913-1914 yılından itibaren Ziraat İdadisi şeklini almıştır. Ayrıca 1917 yılına kadar yatısız beş yıllık olan okul, bu tarihte hem sultaniye çevrilmiştir hem de beşi kısmı iptidai, dördü kısmı tali namıyla dokuz sınıflı leyli (yatılı) olarak açılmıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında kapalı kalan okul, 1922-1923 yılında tekrar sultani olarak açılmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra, ATATÜRK, Kütahya İline üçüncü kez geliş tarihi olan 24 Mart 1923’te okulu da ziyaret etmiş ve Kütahya Lisesi’nin öğretmen ve öğrencileri ile öğretmenler odasında sohbet etmiştir. Atatürk, Türk Eğitim Tarihimiz açısından önemli bir yeri olan Öğretmenlere Hitabını burada söylemiştir. Kütahya Lisesi 100 yılı aşkındır devam ettiği eğitim sürecinde fiziki olarak da birçok değişikliğe uğramıştır. 1964 yılında ise taş mektebe ek olarak yeni binanın inşası tamamlanmıştır. Bu süre zarfında okulda birçok kıymetli eğitimci görev yapmış ve çok değerli şahsiyetler yetişmiştir. İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI ve Eflatun Cem GÜNEY okulda görev yapan öğretmenlerdendir.

Kaynak: Selçuk. Edu. Tr.