20 Nisan 2024
Çeşmeler

HAMİDİYE SAATLİ ÇEŞMESİ – YOZGAT

Çeşme, Çapanoğlu camiinin doğu haziresi dış duvarında yer alır. Çeşmenin tarihi kazınmıştır. Buna rağmen orta alınlıkta bir kartuş içinde sene 19 Ağustos 1916 (M. 01 Kasım 1900) yazısı ve tarihi okunmaktadır. Çapanoğlu Camisinin doğusunda çarşıya bakan yüzünde hazireye bitişik olarak II. Abdülhamit tarafından 1900 tarihinde tahta çıkışının 25 seneyi devriyesinde saatli çeşme diye yaptırılmıştır. 1325 Ankara salnamesinde bir resmi vardır. Yarım silindirik gövdeli iki kenarı dar cephesi geniş çeşmenin gövdesi boyuna profilli silmelerle beşe, enine profilli silmelerle üçe bölünmüştür . En üstte sivri kemerli bir niş içinde yuvarlak kadranlı bir saati vardır. Saatli nişin köşelerinde birer yuvarlak güneş sembollü süslemeler yer alır. Saatin altındaki bölümde adalet, eşitlik ve özgürlük sembolü olan çapraz kılıçlar, flamalar, terazi ve ay yıldızlarından oluşan bir Osmanlı arması motifi yer almaktaydı. Bununla birlikte çeşme üzerinde tüm yazı ve motifler bilinmeyen bir nedenle kazınmıştır. Armanın altında ise bir kuşak halinde besmele yazısı üzerinde tarih ve altında ayaklı bir kupa görülmektedir. En alt kısımda ise üç önde birer de yanda olmak üzere beş çeşme oluğu ile lülesi bulunur. Beyaz kesme taştan yapılmıştır. Taşlarının sarı kayanın azap başı köyünden getirildiği söylenir. Döneminin Anadolu’daki en güzel ve en büyük süslemeli çeşmelerinden biridir. Özgün çeşme lüleri yerinde olmayıp beş çeşmesi vardır. Çeşmenin üst kısmı kurşun kaplamadır.

KAYNAK: YOZGAT İL TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ