20 Haziran 2024
Özel Mekanlar

GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU – MALATYA

Malatya il Merkezinde, Saray Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan bina, bodrum üzerine iki katlıdır. 3530 m2 ’lik alan üzerine çevresi bahçeli olarak yapılan yapının ön cephesi tamamen kesme taşlarla kaplanmış, yan ve arka cephelerde ise pencere ve kapı kenarları kesme taş sövelidir.

40 m. cephe, yanlarda 4,35 m., orta ise 2,45 m. öne doğru çıkartılarak cepheye hareketlilik getirilmiştir. Giriş cephede yer alan 4 m. camekânlı kapı ile olmaktadır. Giriş kapısının üzerinde sonradan yapılan balkon ve balkona geçişi sağlayan sivri kemer görünümünde camekân yer almaktadır. Cephede ve yanlarda yer alan kavisli pencereler binaya mimari bir estetik kazandırmaktadır.

Giriş kapısı geniş bir antreye açılmaktadır. Antrenin yanlarında yer alan koridorlardan sınıflara geçilmektedir. Zemini beton olan birinci katın tavanı, ikinci katın taban ve tavanı ahşap olarak yapılmıştır. İkinci kata merdivenle çıkılmaktadır. Ortada yer alan geniş antre sonradan bölünerek sınıf haline getirilmiştir. Sınıflar koridorlara açılmaktadır. Koridorlarda karşılıklı ikişer sınıf bulunmaktadır.

Birinci katta sınıflar sonradan bölünerek gereksinimlere göre kullanıma uygun duruma getirilmiştir.

Binanın üzeri kiremit çatı ile örtülmüştür. Bodrum kat depo olarak kullanılmaktadır.

KAYNAK: MALATYA KÜLTÜR VARLIKLARI ENVANTERİ