22 Mayıs 2024
Özel Mekanlar

ZİNCİDERE PROTESTAN OKULU – TALAS / KAYSERİ

İnceleme Tarihi: Eylül 2006

Yeri: Kayseri ili, Talas ilçesi, Zincidere Kasabasında, İstiklal Caddesinin kuzeyinde bulunmaktadır.

Bugünkü durumu: Sağlam durumdaki yapı günümüzde müze olarak kullanılmaktadır.

Tarihi: Kitabesi olmayan yapıyı çeşitli kaynaklara dayanarak 1892 yılında tarihlendiren araştırmacılar vardır.

Plan ve mimari özellikleri: Yapı bir bodrum kat üzerine tek katlı olarak yapılmıştır.

Kuzey-güney yönünde inşa edilen yapının dış ölçüleri 7.75×13.10 m.dir. Yapının kuzey duvarı içten yamuktur. Yapıya güney cepheye yerleştirilen bir kapıdan girilmektedir. Bu kapının önünde bulunan sahanlığa yedi basamaklı bir merdivenle çıkılmaktadır. Kapının önünde iki katlı olarak bir çan kulesi gibi düzenlenmiş sundurmalı bir revaktan geçilerek girilmektedir.

Kapının iki yanında dikdörtgen formlu birer pencere yer alır. Yapının doğu ve batı cephelerinde üçer pencere bulunmaktadır. Batı cephedeki pencerelerden biri kapatılmıştır. Giriş cephesi saçak seviyesinde üç kademeli olarak yapılarak yapıya anıtsallık kazandırılmıştır. Birinci kat güney-kuzey yönde uzanan beşik tonozla örtülmüştür. Bodrum kata doğudaki kapıdan girilmektedir. Bodrum katı bir koridor ve bu koridorun etrafında düzenlenmiş farklı ölçülerde beş mekândan meydana gelmektedir. Doğu cephede toplam dört pencere bulunmaktadır. Kuzey cephede de iki pencere açıklığı dikkati çeker. Batı cephede de üç pencere açıklığı varken güney cephe sağır bırakılmıştır. Bodrum katın örtüsü, ahşap direkler üzerine düz damdır. Yapının saçak seviyesinde birkaç sıra ince kaval silme dolaşmaktadır. Kayseri Koruma Kurulu tarafından kilise olarak tescillenen yapının doğu cephesinde apsisi çağrıştıracak herhangi bir nişin olmaması yapının bir misyoner okulu olabileceğini hatırlatmaktadır.

Süslemesi: Yapıda kayda değer süsleme yoktur.

Malzeme ve teknik: Düzgün kesme taş malzemeyle inşa edilmiştir.

Kitabesi: Yoktur.

Tarihlendirme: 1892 yılında inşa edilmiştir.

Kaynakça: Şeyda Güngör Açıkgöz, Kayseri ve Çevresindeki 19.Yüzyıl Kiliseleri ve Korunmaları

İçin Öneriler, (İ.T.Ü. Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul, 2007, s.107-111.