20 Temmuz 2024
Özel Mekanlar

İNGİLİZ BAHÇESİ – KARATAŞ – KONAK / İZMİR

    İngiliz Bahçesi’nin sınırları bu günkü 350. Sokaktan ( Eski Tire Yolu) Hoşgör Hamamına, oralardan şimdilerde Adile Naşit Parkı olan ve parkın içinde Aya Paraskevi Kilisesi’nin ( Yanık Kilise )alanını da içine alıp, Halil Rıfat Paşa Caddesi’ne kadar uzanan çok geniş bir alanı kapsıyordu. O yeşil bahçeyi bölen ya da ayıran hiçbir şey yoktu.
Bir zamanlar İzmir Derebeyi Kapanizadeler’in olduğu söylenen bu arazinin gerçekten Hadkinsonlar’dan önce kimlere ait olduğunu bilmemekteyiz. Barbaros Mahallesi bu bahçe etrafında şekillenmiştir.
    İngiliz Bahçesi, bu kayalık bölgede Dere Sokağından gelen sularla büyümüş ağaç ve bitki örtüsü ile yemyeşil bir vadi oluşturmuştur. Bölgede yaşayanların nefes almasını sağlayan yemyeşil bir örtü, her tarafı kayalık olan bu bölge için inanılmaz değerliydi. Yüzlerce ağacın gölgeleri, özellikle yaz aylarında insanlar için bir kaçış noktası olurken çocuklar için de doğal bir oyun parkı oluşturuyordu. Öyle ki burada yetişen herkesin mutlaka İngiliz Bahçesinde anıları vardır.
   Çevresinde şimdilerde onlarca apartman dikerek ve bir de cami yapılarak ( Karataş Cami) bu bahçenin alanı zamanla gitgide küçültülerek şimdi “Zeki Müren Parkı” dediğimiz küçücük bir alana hapsedildi. Bu alana Zeki Müren parkı ismi verilse de Karataşlılar hala İngiliz Bahçesi demektedir.
   Buraya İngiliz Bahçesi denmesinin iki önemli nedeni var. Birincisi İngiliz bir aile olan Hadkinson’ların evinin bu bahçe içinde olması; ikincisi de İngilizlerin meşhur peyzaj harikası olan yapay İngiliz park-bahçe tasarımlarını aratmayacak güzellikte kendiliğinden doğal olmasıdır.
    İçindeki çınar ağaçları, servileri, çamları, meyve ağaçları ve onlarca gül ve çiçek bitkileri ile tam bir botanik bahçesi gibidir. Karataş’ı Karataş yapan değerlerden biri olan bu bahçenin eşsiz güzelliğini hiç olmazsa bu günkü haliyle gelecek kuşaklara aktarmalıyız.
KAYNAK: ABDÜLKADİR HAZMAN ( İzmir’in Batı Yakası )