21 Mayıs 2024
Özel Mekanlar

GERMİR MEKTEBİ – GERMİR / KAYSERİ

Kuzeydeki giriş kapısının üzerinde bulunan kitabesinden anlaşıldığına göre okul, giriş revakında tuğrası işlenen Sultan Reşad döneminde Germirli İmamzade Ali Efendi tarafından H.1329 (M.1911) yılında inşa ettirilmiştir.
Yapı, bodrum kat üzerine tek katlı olarak düzgün kesme taş
kullanılarak inşa edilmiş olup, taban döşemesinde ve örtüsünde ahşap kullanılmıştır. Giriş kuzey cepheden iki taraflı taş merdivenle sağlanmıştır. Yapının güneyinde iki, doğusunda bir derslik bulunmaktadır.
Doğudaki derslik sokak üzerini kapatan tonozlu geçidin üzerine inşa edilmiştir.
Merdivenler kuzeyden korkulukla sınırlandırılmış bir sahanlığa ulaşmaktadır. Sahanlık, iki sütuna atılmış yuvarlak kemerli bir revak düzenine sahip olup, revağın kuzey cephesi üzerinde sultan Reşat’ın tuğrası görülmektedir. Kuzeydeki giriş kapısının üzerinde yapının inşa kitabesi bulunmaktadır. Yapının güneyinde iki, doğusunda bir derslik yer almaktadır. Doğudaki derslik sokak üzerini kapatan tonozlu geçidin üzerine inşa edilmiştir. Bütün dersliklerin açıldığı bir hol dikkati çeker. Derslikler ikişer pencere ile aydınlatılmış olup, taban döşemesi ahşaptır. Üstü ahşap kirişler üzerine sal taşı döşenmiş düz damdır.
Okul 1911 yılında inşa edilmiş 1983 yılında onarılmıştır
KAYNAK: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARI ENVANTERİ