15 Nisan 2024
Özel Mekanlar

DENİZLİ KÖY ÇAMAŞIRHANESİ – URLA / İZMİR

İzmir ili, Urla ilçesi, Denizli köyü camisinin hemen yanındadır. Çamaşırhane yapısı, bir çeşmeye bitişik olarak inşa edilmiştir ve bir motorlu taşıt yolu olan Denizli Caddesinin kuzeyinde yer alır. Beden duvarları, moloz taştan inşa edilmiş yapının tek eğimli ahşap çatı olan üst örtüsü tümüyle tahrip olmuş durumdadır. Moloz taş duvarların çamur harçla örülmüş olduğu belirlenmiştir.

Yapıyla ilgili herhangi bir yazılı kaynağa rastlanmamıştır. Çamaşırhane yapıları, Urla çevresindeki köy yerleşmelerinde her mahalleye bir tane olacak şekilde inşa edilmiş sosyal amaçlı yapılardır. Yapılar, mütevazı bir kitle olarak moloz taştan inşa edilmişler ve duvar yüzeyleri sıvanmamıştır. Bunlar, Urla çevresindeki Osmanlı dönemi kültür izlerini göstermeleri açısından tarihi birer değerdir ve kültür mirasımız içinde büyük bir sosyal anlam taşımaktadırlar.