22 Mayıs 2024
Özel Mekanlar

HALİL RIFAT PAŞA KÖŞKÜ – İZMİR

Halil Rıfat Paşa caddesi son duraktan asansöre giden yolun köşesinde 19 yüzyılın sonlarında inşa edildiği düşünülen Halil Rıfat Paşa Köşkü bulunmaktadır. İki katlı taş bir bina olan ve bahçe ile çevrelenen Halil Rıfat Paşa Köşkü uzun yıllar nice seçkin ailelerin konağı olarak durmasını bilmiş ancak yüzyılımızın başında tahribata ve ihmale uğradığı için mezbele haline gelmiştir. 
TÜLOV Vakfı tarafından ele alınmış ve restore edilmiştir. Halil Rıfat Paşa Kültür ve Sanat Merkezi haline getirilen köşk kent kültürüne önemli katkılar sağlayan bir Eğitim Merkezi ve Kütüphaneye dönüştürülmüştür. 
Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli yapının ana giriş cephesi taşıt yoluna, yan cephelerden girip yayalar için düzenlenmiş merdivenli yola , diğer iki cephesi ise arka ve yan bahçeye bakmaktadır. Parsel üzerinde 2 adet yapı yer almaktadır. Bunlardan ilki tescilli ana yapı, diğeri müştemilat yapısıdır. Ana yapı, iki kat (giriş ve bahçe kodları), yapının bir bölümüne oturan bodrum kat ile çatı kullanılabilmesi için düzenlemeler yapılmıştır. 
Giriş katı; sanat galerisi ile DÖSİM ürün tanıtım standı, bahçe katı; okuma salonu, idari oda ,mutfak, bodrum katı; konferans salonu, çatı katı ise çalışma odası olarak düzenlenmiştir. 
Köşk, onarım ve yeniden düzenleme çalışmalarının tamamlanmasından sonra, 4 Mayıs 2002 tarihinde hizmete açılmıştır.