23 Temmuz 2024
Ören Yerleri

ZAVİYE – BEÇİN – MİLAS / MUĞLA

   İç kalenin güneyinde Ahmed Gazi Medresesi’nin 80 m. kadar doğusunda yer alan harap yapı, 1998 yılında ortaya çıkarılmıştır. Güney duvarının tamamı ile doğu ve batı duvarlarının birer kesimi ayaktadır. Üzerini örten kubbenin pandantiflerinden güneydoğu ve güneybatı köşesindekiler kısmen sağlamdır. Yapının inşa kitabesi yoktur. Tarihlemeye yardımcı olabilecek herhangi bir bilgi yoktur.

Kaynak: MUĞLA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

    1998 Yılında yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkarılmış olan zaviye 7 m. genişliğinde kare planlı tek mekânlıdır. İbni Batuda’nın Beçin’de varlığını işaret ettiği çok sayıdaki zaviyelerinden biri olan yapının doğusundaki izler burada bir sundurmanın yer aldığını kanıtlamıştır. İçte, kuzey duvarının ortasında yarım daire profilli ocak bulunmaktadır. Seymenlik zaviyesine göre daha mütevazi olan bu yapı, zaviyenin sadece misafirhane olarak kullanılan kısmı olabilir. Zaviye, mimari özellikleriyle XIV. Yüzyılın ikinci yarısına tarihlenmektedir.

KAYNAK: ÖREN YERİ YAPI TANITIM LEVHASI