21 Şubat 2024
Ören Yerleri

MİLETOS – MİLET ANTİK KENTİ – SÖKE / AYDIN

   Batı Anadolu’da Büyük Menderes ırmağının Ege denizine döküldüğü yerde bir şehirdir. Kuzeyinde Samsun dağı (Mykale), doğusunda Beşparmak dağları (Latmos), güneyinde bu dağların denize alçalan yayvan tepeleri bulunur. Eskiden, Beşparmak dağlarına kadar uzanan deniz, bugünkü Bafa gölüyle Miletos önlerinde geniş bir körfez meydana getirirdi. Bugün Büyük Menderes ırmağının taşıdığı alüvyonlarla Latmos körfezi dolmuş ve şehrin harabeleri Söke ilçesinin Balat köyü yakınlarında kalmıştır.

   Miletos adının Ion lehçesiyle yapılmış bir kelime olduğu ileri sürülürse de, Hitit metinlerinde geçen Milavanda veya Girit’te bir şehir adı olan Milatos ile ilgili olduğu sanılır

   TİYATRO: Batı Anadolu’daki tiyatroların en sağlam kalanı ve en ihtişamlısıdır. Tabiî bir yamaçta kurulmuştur. Yaslandığı tepe, deniz yüzeyinden 30 m yüksektedir. Tepeden sonra üst oturma sıraları moloz, taş ve kireç harcıyla yükseltilmiş kemerlere yaslanır. Sonraları bu kısımlar yıkıldı. Bugün yerinde geç yüzyıllara ait bir kaleciğin duvarları vardır. Bazı kalıntılardan, tiyatronun Helenistik çağda yapıldığı anlaşılır. Ancak, M.S. II. yy.da genişletildi. Bugün görülen kalıntıların hemen hepsi Roma çağına aittir.

Bir yanıt yazın