20 Mayıs 2024
Ören Yerleri

KAYA MEZARI (ÜNYE KALESİ) – ÜNYE / ORDU

Kaya mezarı Ünye Kalesi’nin güneydoğusunda bulunmaktadır. Ön oda ve mezar odasından oluşan yapının girişi kuzey yönünde bulunmaktadır. Yapı zeminden yukarıda, ana kayaya oyulmuştur. Cephe, üçgen alınlıklıdır ve taş işçiliğe sahiptir. Anıtsal görünüme sahip cephe düzeni, Helenistik Dönem sanatını yansıtmaktadır. Cephe süslemesinde tepede bulunan arslan kabartması günümüzde tahrip olmuştur. Batı köşede yer alan kartal işlemesinin bir kısmı günümüzde de görülebilmektedir. Alınlığın hemen altında triglifon düzen yer almaktadır. Yazılı kaynaklara göre, yan duvarları kavisli şekilde oluşturulmuş olan ön odanın duvarlarında ve tavanında fresk izleri görülmektedir. Mezar odasına basık kemerli bir açıklıktan girilmektedir,

KAYNAK: KARADENİZ KÜLTÜR ENVANTERİ