14 Temmuz 2024
Ören Yerleri

HYPAİPA ANTİK KENTİ – GÜNLÜCE KÖYÜ – ÖDEMİŞ / İZMİR

Ödemiş ilçesinin 5 km kadar kuzeyindeki Hypaipa antik kenti üzerinde bugün günlüce köyü yer almaktadır. Lydia Uygarlığı’nın Kaystros ovasındaki önemli kentlerinden biridir. Lydialılar, Persler ve Romalılar tarafından dinsel kültür merkezi olarak kullanılmıştır. Bizans döneminde piskoposluk kurulduğu da bilinmektedir. Antik Çağ’ın iki önemli kenti Sardis ve Efes’i birbirine bağlayan ticaret yolunun üzerinde stratejik açıdan önemli bir noktada bulunan Hypaipa Küçük Menderes Havzasında kurulan ilk şehirdir. Kentin tarihine yönelik sahip olduğumuz ender bilgilerden birisi, bölgede Pers Tanrısı Aniatis için ritüeller yapıldığıdır. Aniatis Yunan Ana Tanrıçası Artemis ile Pers şifalı su tanrıçası Anahita’nın birleşmesinden ortaya çıkmış ve zamanla Lidya ülkesinin baş tanrısı haline gelmiştir. O devirde basılan madeni paraların üstünde bu tanrının resmi vardır. Kentte Tanrıça Aniatis’in baş rahibi, büyücü Archimagus onuruna ayin yapıldığını kanıtlayan bir kitabe bulunmuştur.
Antik dönemde kök boyaları, dokumacılık ve safran adlı bir parfüm üretilmiştir. Kent Ephesos ve Sardeis yolu üzerinde bulunması nedeniyle M.S 16. ve 17. yy ’lara kadar varlığını sürdürmüştür. Bu tarihten sonra Otamış Oymağı olarak bilinen göçebeler bugünkü Ödemiş’e yerleşmişlerdir.