20 Temmuz 2024
Hanlar

EMİR HANI – BURSA

Orhan külliyesine ait yapılardan biridir. Külliye, cami, medrese, imaret, mektep, medrese, hamam ve handan (Emir Hanı) oluşmaktadır. ‘Bey Hanı’ olarak da bilinir.
Orhan Gazi külliyesinin bir parçası olan Emir Han Atpazarı olarak bilinen yerde inşa edilmiştir. Osmanlılar’ın ilk bedesteni olan Emir Han, 1416 yılına kadar Bezzaz-ı Atik ve eski Bezzazistan adlarıyla da anılmıştır..
Ulu Cami’nin kuzeydoğusunda fetihten sonra bir kaç yıl için at pazarı olarak kullanılan yerde inşa edilmiştir. XVI. Yüzyılın ikinci yarısına kadar ‘Bezzazistan’ olarak anılan han, külliyeye gelir getirmesi amacıyla yapılmıştır.
Bursa’ya yapılan ilk bedesten olması bakımından önemli olan han, Bursa çarşısının çekirdeğini oluşturur.
46×50 metrelik bir avlu etrafında sıralanan odalardan oluşan revaklı ve iki katlı bir yapıdır. Osmanlı hanlarının ilk örneklerinden sayılır. Dört köşedeki kubbeler dışında yapının diğer kısımları tonozla örtülüdür. Duvarlar iki sıra tuğla bir sıra taştan oluşan almaşık örgülüdür. Hanın alt katındaki odalar 36 tane olup, pencereleri mahzenler şeklindedir; bunlar eşya deposu olarak kullanılırlar. Üst katlardaki her odada birer pencere ve ocak vardır. Hanın ortasında bir yenilenmiş şadırvan ve eski ağaçlar bulunur.
Maalesef han, zaman içinde yapılan onarımlarla büyük ölçüde özgünlüğünü yitirmiştir. Ancak 1956 yılında yapılan aslına uygun onarımlar sonucu asıl şekline yaklaşmıştır. 1958 Kapalıçarşı yangını sırasında tamamen yanan yapının Ulucami tarafında yeni bazı eklemeler yapılmış , tuvaletlerden Ulucami’ye açılan bir kapı yapılmıştır. Yine Ulucami tarafındaki hücrelerden birine geçiş için bir kapı açılmıştır. Bu tamirat sırasında Ulucami tarafındaki revak kemerleri sivri yerine düz yapılmış, duvarlar iki sıra tuğla bir sıra kesme taş ile örülmüştür.
Günümüzde handa, tekstil ürünleri, hediyelik eşya ve kitap satışı yapılmakta olup, ticari hayata hizmet vermektedir.
KAYNAK: BURSA COM