30 Mayıs 2024
Ören Yerleri

ALTINTEPE HÖYÜĞÜ – ERZİNCAN

Altıntepe, mimari buluntular açısından da Urartu dönemine ait, günümüzden yaklaşık 2 bin 750 yıllık birçok geleneğin halen bölgede devam ettiğini de göstermiştir.
2003 yılından beri sürdürülen Altıntepe Urartu Kalesi kazılarında elde edilen bazı bulguların değerlendirilmesi aşamasında da benzer bir durumla karşılaşılmıştır. Altıntepe Kalesi, il merkezinin 14 kilometre doğusunda geniş verimli Erzincan ovasında yer alır. Burada yapılan kazılar, Tunç Çağından, Orta Çağa kadar uzanan yerleşim izlerini ortaya çıkarmıştır. Kalede yaşayan kültürlere ait eserlerin yansımaları bugün bile bölgede kendini göstermektedir.
Hemen her arkeolojik yerleşimin yoğun buluntu grubunu oluşturan seramikler Altıntepe Kalesi’nde de oldukça fazladır. Doğu Anadolu’da Erken Tunç Çağından itibaren süregelen çanak çömlek geleneğinin, bugün de değişmeden köylerde kullanıldığı gözlemlenmektedir. Altıntepe yakınındaki Çadırtepe Köyü’nde bu tür değerlendirmelerde son derece önemlidir.
Altıntepe, mimari buluntular açısından da Urartu dönemine ait, günümüzden yaklaşık 2 bin 750 yıllık birçok geleneğin halen bölgede devam ettiğini de göstermiştir. Erzincan ve ilçelerinde yapılan keşif gezilerindeki bazı gözlemler sayesinde Altıntepe buluntularının işlevi konusunda bilgi sahibi olunmuştur. Yine bu gözlemler kaledeki Urartu dönemi yapılarının taşıyıcıları ve üst yapısı gibi bazı bilinmeyenlere de ışık tutmuştur.
KAYNAK: Mehmet KARAOSMANOĞLU (Aktüel Arkeoloji)