23 Haziran 2024
Hamamlar

DEVLET AGORA HAMAMLARI – SELÇUK / İZMİR

İzmir ili Selçuk ilçesi, Ephesos antik kentinin kuzey yönündeki tepeye sırtını vermiş şekilde bulunan bu hamam karmaşık bir plan düzeni göstermektedir.
Roma dönemine ait olan hamam yapı bütünü, büyük bir olasılıkla daha eski Helenistik bir gymnasionun üzerine kurulmuştur.
Batıda bulunan caldarium (sıcaklık ) havuzlarla donatılmış 7 adet nişe sahiptir. Batıda ve güneyde mozaik zeminli salonlar dinlenme ve gezinti mekanları olarak hizmet vermiştir. Güneyde halen kazılmamış olan alanda beden eğitimi ve zihinsel uğraşılara hizmet eden bir palaestranın ( üstü açık bir avlu) bulunduğu tahmin ediliyor.