23 Haziran 2024
Namazgahlar

MEYDANBAŞI NAMAZGÂHI – BATTALGAZİ – MALATYA

Battalgazi ilçesi Meydanbaşı mevkiinde, surların dışında bulunan Namazgâh, mihrap duvarı ve önünde yer alan açık ibadet alanından oluşmaktadır. Tama- men düzgün kesme taşlarla inşa edilmiş olan eserin orta yerine, sivri kemerli kavsaraya sahip mihrab nişi yerleştiril- miştir. Köşelerindeki silindirik formlu mihrap sütunceleri, kabartma olarak zencirek motifleriyle bezenmiştir. Mih- rabın batı tarafında taştan yapılmış yedi basamaklı bir minber bulunmaktadır. Eser, 1242 yılında II. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında, Secaaddin İshak’ın oğlu Selçuklu Kumandanı Kemaleddin Kamyar adına yaptırılmıştır.

KAYNAK: MALATYA KENT REHBERİ