21 Mayıs 2024
Namazgahlar

KOÇARLI – TEKELİ KÖYÜ NAMAZGÂHI –AYDIN

Aydın’daki namazgâhların çoğunda mihrap bulunmaktadır., Tekeli namazgâhlarında mihrap nişi duvar ortasına açılmış ve kavsaraları süslemesizdir. Tekeli ve Hamzabali’de mihraplar sivri kemerlidir; Ancak Tekeli Namazgahının çeşmesi günümüzde mevcut değildir. Tekeli namazgâhlarının etrafı yaklaşık bir, bir buçuk metre yüksekliğinde duvarlarla çevrilidir. Tekeli Namazgahında yaz günlerinde vakit namazları kılındığı, yazlık mescit ismiyle de anılan bu yapının 80-100 yıllık geçmişi olduğu belirtilmektedir. Mimari biçimi eseri XIX. yüzyıl sonlarına tarihlememize imkân vermektedir.
KAYNAK: MÜKERREM KÜRÜM (AYDIN İLİ NAMAZGÂHLARI )

Bir yanıt yazın