23 Haziran 2024
Müzeler

AHMET PİRİŞTİNA KENT ARŞİVİ VE MÜZESİ (APİKAM) – İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve Kültürel İşler Daire Başkanlığına bağlı bir müdürlüktür. Günümüz dünyasında belediye hizmet anlayışında görülen kökten değişim, yeni hizmet birimleri yaratmayı da beraberinde getirmiştir. Bu değişim sonucunda kent arşivleri ve müzeleri, kentsel hizmet kurumu olarak algılanmaya ve değer görmeye başlamıştır. Kültürel hizmet üretimi, bilinçli kentli oluşumunun ön koşuludur. APİKAM, kentin belleğini oluşturmanın yanı sıra çeşitli sergilerle ve diğer etkinliklerle İzmirlilerin kentsel aidiyet bağlarını güçlendirme amacı doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Kurum, iki ana birimden oluşmaktadır: Arşiv ve Müze Kent Arşivi, İzmir´in tarih ve kültür birikimini yansıtan her türlü materyali, derlenmiş ve tasnif edilmiş bir şekilde barındırmayı amaçlamaktadır; ancak, arşiv yalnızca bir belge deposu niteliği taşımamaktadır. Zira, İzmir Kent Arşivi´nde toplanan materyaller, bilimsel yöntemlere göre tasnif edilmekte olup bilgisayar teknolojisinin bütün imkanları kullanılarak araştırılmaya açık hale getirilmektedir. İzmir Kent Arşivi, eski İtfaiye binasının ikinci katında bulunmaktadır. Bu katta, arşivin araştırma salonu ve teknik birimlerin yanı sıra gerçekleştirilecek projelerin hazırlık çalışmalarını yürüten görevlilere ait ofisler yer almaktadır. Araştırma salonunda, her biri arşiv veri tabanına bağlı olan özel olarak tasarlanmış 24 adet bilgisayarlı çalışma masası yer almaktadır. Araştırmacılar, bu salonda arşivlenmiş olan belgelere ve fotoğraflara ulaşılabilmektedir.
Kent Müzesi, kentin tarihini görsel olarak sunan bir birimdir. Kent Arşivi aracılığıyla sergilerde kullanılan görsel materyaller, İzmirlilerin kent bilincine katkıda bulunmak açısından önem taşımaktadır. Bu bağlamda, arşiv ve müze birbirini tamamlayan birimler olarak nitelendirilebilir. Kent tarihi ve kültürünün en geniş ve en parlak paylaşıma sahip vitrininin Kent Müzesi olduğu, son yıllarda dünya genelinde kabul edilen bir gerçek olarak dikkati çekmektedir. Bu müzeler bir anlamda kentsel belleğin gösteri sahnesidir. Dolayısıyla Kent Müzesi, sadece teşhir mekanı değil, aynı zamanda kültürel etkileşim ve yönelimin hakim olduğu bir kamusal alandır.3 bin 592 m² arazi üzerine 1024 m² metrekare kullanım alanı bulunan APİKAM binasının bir kısmı, İzmir Milli Kütüphane kolleksiyonunda bulunan 1440 cilt Osmanlıca ve yaklaşık 8000 cilt Latin alfabesiyle basılmış gazete, 5000 el yazması eser için tahsis edilmiştir. Tüm bu tarih mirası, sabit ısı ve nem altında korunmaktadır. Bu bölümde bir de Milli Kütüphane araştırma salonu bulunmaktadır.