23 Haziran 2024
Medreseler

SİNANEDDİN MEDRESESİ – KORKUTELİ – ANTALYA

   ADRES: Antalya, Korkuteli, Alaaddin Mah.

   TANIMI: Kitabesine göre Hamitoğulları’ndan El Emin Sinaneddin Calis tarafından H. 719 / M. 1319 yılında yaptırılmıştır. Dikdörtgen planlı eser, açık avlulu medreselerden iki katlı olan gruba girmektedir. Büyük kısmı kesme taştan yapılmış olan eserde üst katta moloz taş, ahşap ve devşirme malzemede kullanılmıştır. Batı cephe ortasında yer alan portal dikdörtgen olarak çıkıntı yapmaktadır. Sivri kemer ile portal nişi oluşturulmuştur. Kemer üstünde iri yazı şeridi bulunmaktadır. Kemer içerisinde de beş satırlık kitabe yer almaktadır. Nişin içinde iki yanda sütuncalar ile belirtilmiş, içi ve köşeleri oyma bitkisel bezemeler ile oluşturulmuş mihrabiyeler bulunmaktadır. Giriş kapısı basık yay kemerlidir.

   Doğu ve batı cephelerde dikdörtgen taş söveli ikişer pencere; üst katta güney ve kuzey cephelerde ise mazgal pencereler bulunmaktadır. Girişin arkasında beşik tonoz olarak devam eden eyvan birer kapı ile köşelerde yer alan dikdörtgen hücrelere açılır. Kareye yakın dikdörtgen şeklindeki iç avlu güney ve kuzeyde üç sütun üzerine oturan dört sivri kemer ile 1. kat revaklarını oluşturur. Sütun başlıkları devşirme malzemedir. Düz tonozla örtülü revakların ardında birer kapı ile açılan beşik tonozlu üç hücre bulunur. Doğu cephedeki beşik tonozlu ana eyvanın kemer ayaklarında görülen süsleme frizi devşirme malzemelidir. Ana eyvanın iki yanında da birer dikdörtgen hücre yer almaktadır. Kuzey ve güney cephelerde revakların üstünde ikinci katı oluşturan revaklar ve hücreler bulunmaktadır. Alt kat ile aynı büyüklükteki hücreler üst kat revaklarına birer kapı ile açılmaktadır. Günümüzde üst katta revak sırası yeri düz sundurma şeklindedir.

    KİTABESİ: “Bismillahirahmanirahim, Emerebi’imareti hazihil-medreseti’l-mubareke Elemir Sinaneddin Calis Bin Yunus Bin, İlyas Bin el Hamit binaşru’lllahu fi Şuhvei sene tıs’a aşere ve seba mie 719 (1319)”