14 Temmuz 2024
Medreseler

ULU CAMİ MEDRESESİ – TİRE / İZMİR

İzmir ili Tire ilçesinde bulunan Ulu Cami ve medresesinin kitabesi günümüze gelemediğinden yapım tarihi konusunda kesin bilgi bulunmamaktadır. Bununla beraber Aydınoğlu Cüneyt Bey zamanında, XV. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. 
Evliya Çelebiye göre, caminin avlusunun dört tarafında medresenin hücreleri bulunuyordu. Ancak bu medrese ile ilgili kaynaklarda herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır.