2 Mart 2024
Medreseler

ŞAHABE-İ KÜBRA MEDRESESİ – BATTALGAZİ / MALATYA

     Battalgazi’de (Eski Malatya) Osmanlı döneminden önce yapılmış olan, çoğunluğunu Selçuklu eserlerinin teşkil ettiği yapılardan birisi de Şahabiyye-i Kübra ve Sugra medresesidir.

Battalgazi’de (Eski Malatya) Osmanlı döneminden önce yapılmış olan, çoğunluğunu Selçuklu eserlerinin teşkil ettiği yapılardan birisi de Şahabiyye-i Kübra ve Sugra medresesidir.  

      Şahabiyye-i Kübra medresesi Ulucami’nin güneyinde, Küçük Şahabiyye-i Kübra ise batı yönünde idi. Bugün ayakta kalan sadece Kübra medresesinin kalıntılarıdır, Şahabiyye-i Kübra medresesini yaptıran kişinin Şahabeddin Hızır olduğu TD156’daki kayıtlardan anlaşılmaktadır.

    Ulucami’nin güneyinde külliye içinde yer alan bu medreseden günümüze yalnızca taç kapının doğu kanadının bitişiğindeki türbe ve ana eyvan kısmı ayaktadır. Memluklu döneminde Sultan El-Dikü’l Eşref Şaban devrinde (1363-1376) Memluklerin Malatya Emiri Şahabeddin Hızır tarafından Şemseddin Muhammed B.Osman ve Kvor Stefanyan adlı mimarlara yaptırılmıştır.

Kaynak: Tarihim Cebimde