22 Mayıs 2024
Medreseler

YALINAYAK MEDRESESİ – TİRE / İZMİR

İzmir ili Tire ilçesinde bulunan Yalınayak Cami ve medresesi, Hasan Çavuş isimli bir kişi tarafından yaptırılmıştır. Kitabesi bulunmadığından yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Bununla beraber yapı üslubundan ve vakfiyesinden XVI. yüzyılın ortalarında yapıldığı sanılmaktadır. 
Caminin yanındaki medresesi yıkılmış, hamam ve muvakkithane günümüze gelebilmiştir.