14 Temmuz 2024
Medreseler

KALE MEDRESESİ – BİRGİ – ÖDEMİŞ / İZMİR

Açık avlulu, L planlı bir medresedir. Bir kısmı daha önceleri tadilata uğradığı için plan şeması tam okunamamaktadır. Görünen üç hücresi de tuğla ile örülmüş haç tonoz ile örtülüdür. Hücreler tek pencereli olup birisinde ara duvarda, diğer ikisinde ise köşelerde oluşturulmuş birer ocak yer alır. Ayrıca her hücrede ikişer adet olmak üzere, ara duvarlar içerlerinde oymalar vardır. Moloz taştan yapılmış bu medresenin kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. Aydınoğlu Mehmet Beyin ve Gazi Umur Beyin kızı Azize Hatunun Birgi de medrese inşa ettirdiği vakıf kayıtlarında belirtilmektedir. Ancak bazı araştırmacılar medresenin özelliklerini göz önüne tutarak bu medreseyi 16 . yüzyıl olarak tarihlemektedirler.