20 Mayıs 2024
Medreseler

İSMAİL AĞA MEDRESESİ (TAŞ MEDRESE) – BEYŞEHİR – KONYA

Eşrefoğlu Cami’nin batısında olup, Seyfettin Süleyman Halil Bey tarafından yaptırılmıştır. Daha sonra Büyük Emir İsmail Ağa tarafından onarılmıştır. Medresenin karşısında İsmail Ağa Türbesi bulunmaktadır, buraya Süt Dede Türbesi de denmektedir. Sütü kesilen kadınlar dua etmek için burayı ziyaret etmektedirler.
Halk arasında “Taş Medrese” olarak tanınan tarihi yapının Anadolu’daki İlhanlı egemenliği sırasında, 1370 yılında, İsmail Ağa tarafından yaptırıldığının bilinmekte olduğunu belirterek, “İsmail Ağa yöredeki emirliği süresinde, gerek Beyşehir merkezinde gerekse Beyşehir’e bağlı bazı köylerde bir takım eserler yaptırmıştır. 1379 yılında vefat eden İsmail Ağa, İlhanlıların Anadolu’ya tayin ettiği emirlerdendir. İsmail Ağa medresedeki türbesinde metfundur. Zamanla ziyaretgah haline gelen bu türbe yöre halkı tarafından ‘Süt Dede’ olarak anılmaktadır. Bu ismin sütü olmayan veya sütü kesilen kadınların türbeyi ziyaret ederlerse sütlerinin geleceklerine inandıklarından kaynaklandığı söylenmektedir. Arşivlerden çıkardığımız atama kayıtlarından medresenin 20. yüzyıl başlarına kadar faaliyetini sürdürdüğü anlaşılmaktadır. 1930’lu yıllardan itibaren yakın zamana kadar harap bir vaziyette olan medrese, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kısmen restore edilerek yok olmaktan kurtarılmış, fakat porteli ve türbesi dışındaki kısımları orijinalliğini kaybetmiştir. Bu sebeple kesme taştan yapılmış olan medresenin taç kapısı ve bazı bölümleri dışında kesin planı bilinmemektedir.
KAYNAK : KONYA KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ